Przeprowadzamy dla naszych Klientów pełny proces wyceny przedsiębiorstwa. Proces jest złożony i wymaga dużej praktyki, której rezultatem jest określenie właściwej wartości firmy.

Zespół VAXLA posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze spółkami z różnych branż, które pozwala nam wyeksponować najbardziej wartościowe parametry Spółek takich jak: know-how czy kapitał ludzki.

Wycena przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie w procesach sprzedaży spółek, fuzji, przejęć, czy też finansowania typu project finance. Rzetelnie przeprowadzony proces wzmacnia pozycję przetargową Klientów, stanowi istotną informację przy pozyskiwaniu i rozwijaniu partnerstw/ konsorcjów, to informacja dla otoczenia zewnętrznego na temat kondycji finansowej firmy i jej perspektyw; wpływa na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej z bankami lub innymi instytucjami finansowymi.