Oferta szkoleniowa

Finansowanie podmiotów MSP a środki publiczne w powiązaniu z nowoczesnymi działaniami marketingowymi w mediach społecznościowych w Internecie

Program szkolenia:

Dzień I

 1. Wprowadzenie dofinansowania ze środków publicznych.
 2. Umiejętna analiza możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych w formie zwrotnej i bezzwrotnej.
 3. Przerwa kawowa.
 4. Informacje o podmiocie świadczącym usługę.
 5. Cel usługi.
 6. Szczegółowe informacje o usłudze.
 7. Wstępna ocena szans na realizacje projektu na podstawie analizy kryteriów projektowych.
 8. Poszukiwanie możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej dzięki ofercie pożyczek ze środków o charakterze publicznym.
 9. Analiza formalno-prawna dokumentacji aplikacyjnej.
 10. Przerwa kawowa.
 11. Podsumowanie wiedzy – pytania i odpowiedzi.

Dzień II

 1. Przedstawienie szkoleniowca, zapoznanie się z grupą
 2. Teoria mediów społecznościowych, dlaczego warto być w internecie?
 3. Zapoznanie się z potrzebami branżowymi grupy, zapytania, obiekcje
 4. Facebook, zastosowanie organiczne i reklamowe na rzecz wizerunku
 5. Komunikacja z klientem końcowym, copywriting
 6. Przerwa obiadowa, panel Q&A dla zainteresowanych
 7. Instagram, linkedin, google – budowanie relacji i poszerzanie zasięgu
 8. Techniczna strona reklamy – analityka, grupy niestandardowe, kody śledzenia
 9. Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi, materiały prasowe

W zakresie wiedzy uczestnik:

W zakresie umiejętności uczestnik:

 • zna różne możliwości pozyskiwania dotacji na rozwój własnej firmy

 • zna procedury prawidłowego przygotowania inwestycji, bez konieczności zwrotu środków

 • zna możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjne pomysły na inwestycje

 • zna procedury projektowe/konkursowe

 • zna różne możliwości technik marketingowych przy pomocy kanałów zdalnych

 • potrafi odnajdywać nisze rynkowe

 • potrafi umiejętnie analizować umowę i inne ważne dokumenty, oceniać ich newralgiczne punkty i zapisy

 • umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w działaniach biznesowych

 • jest świadomy wartości innowacji technologicznych i marketingowych

 • potrafi bezpiecznie zrealizować i rozliczyć projektów

W zakresie kompetencji społecznych uczestnik:

 • posiada umiejętność oceniania wiedzy własnej i efektów swoich działań

 • jest odpowiedzialny za swoje decyzje i podejmowane działania biznesowe

 • sprawnie komunikuje się w obszarze projektowym

 • potrafi budować zespoły projektowe i zarządzać nimi

Warunki uczestnictwa i rejestracja na szkolenie

RODO w pigułce

Ramowy program szkolenia

 1. Wstęp
 2. Geneza RODO
 3. Zasady przetwarzania danych
 4. Obowiązki administratora danych
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
 6. Inspektor danych osobowych – kim jet IDO?
 7. Procesor – Kim jest procesor
 8. Zakończenie szkolenia

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Dzięki szkoleniu pracownicy organizacji pozyskają kluczową wiedzę dotyczącą najważniejszych zmian które wprowadziło rozporządzenie RODO w kontekście ochrony danych osobowych, pozyskiwania, przetwarzania i usuwania danych, obowiązku informacyjnego, klauzul zgód, IOD, oraz obowiązków Administratora i Procesora, co pozwoli pracownikom na dostosowanie się do nowych przepisów Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Cel usługi

Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie regulacji RODO.

Warunki uczestnictwa i rejestracja na szkolenie