Pożyczka unijna:

Czym jest pożyczka unijna?

Pożyczki unijne dla firm z funduszy europejskich udzielane są tym przedsiębiorcom, którzy spełnią wymagane kryteria (są one uzależnione od programu i rodzaju produktu z którego się korzysta). Niektóre pożyczki na firmę przygotowane są i przeznaczone wyłącznie dla firm działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, inne przyznawane są wyłącznie mikro i małym przedsiębiorstwom, jeszcze inne dostępne są dla średnich.  Pożyczki unijne dla firm mają bardzo atrakcyjne oprocentowanie – w niektórych województwach nawet od 0%.

Przedsiębiorca może starać się o pożyczkę dla firmy w wysokości nawet do 1 mln zł. Jednak ostateczna wysokość uzależniona jest od regionu na terenie którego prowadzi się działalność gospodarczą i programu z którego wsparcia się korzysta. Dlatego tak ważne jest doświadczenie i wiedza podczas szukania najodpowiedniejszego partnera oraz podczas wypełniania wniosku!

Zapewniamy wsparcie w otrzymaniu pożyczki unijnej na inwestycje oraz sfinansowanie bieżącej działalności wszystkim przedsiębiorcom.

Pożyczka na cele inwestycyjne i rozwojowe!

Pożyczka unijna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowaniem unijnym.

Przedsiębiorcy, pragnący wdrażać nowoczesne technologie i rozwijać swoją działalność, mogą ubiegać się o pożyczkę na cele inwestycyjne i cele rozwojowe Jest ona oferowana przez fundusze pożyczkowe, dysponujące instrumentami zwrotnymi z Unii Europejskiej Dzięki temu pozyskasz finansowanie na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na bardzo korzystnych dla Ciebie warunkach i będziesz mógł otrzymać wysoką pożyczkę, która umożliwi Ci wdrożenie nowoczesnych technologii.

Warunki udzielenia pożyczki

 • niskie oprocentowanie od 0%

 • stałe oprocentowanie przez okres spłaty pożyczek niezależne od wskaźników bankowych

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku

 • brak prowizji za udzielenie pożyczki

 • brak bądź niski wymóg wkładu własnego

 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę

 • indywidualnie ustalany termin karencji spłaty kapitału

 • możliwość wyboru modelu spłaty (raty równe, raty malejące, inne)

 • w momencie składania wniosku o pożyczkę brak konieczności posiadania zarejestrowanej firmy, osiągania zysku

 • kwota pożyczki od 10 000 zł do 4 000 000 zł

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców już od pierwszego dnia działalności

Przeznaczenie pożyczki

 • pożyczkę z Funduszu można przeznaczyć wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą

 • rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno usługowo handlowych

 • wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz ręczne narzędzia pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia

 • zakup materiałów i surowców do produkcji i usług

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych

 • zakup nowoczesnych technologii (np CRM, portal sprzedażowy)

Pożyczki nie udziela się

 • na cele konsumpcyjne

 • na spłatę zobowiązań przedsiębiorcy, w tym w szczególności zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • na spłatę innych zobowiązań przedsiębiorcy

Zabezpieczenie spłaty

 • obligatoryjnie weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy

 • dodatkowo poręczenie osób trzecich (osób fizycznych bądź firmy)

 • dodatkowo zabezpieczenie majątkowe (hipoteka lub zastaw rejestrowy)

 • dodatkowo hipoteka na nieruchomości należących do osób trzecich.