Możesz zamówić bezpłatny kontakt z naszym analitykiem, podając więcej szczegółów, takich jak np. branża i precyzując oczekiwania, co pozwoli nam szybciej i pełniej zająć się Twoją sprawą.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Branża

Nazwa Firmy

Nr telefonu

Uwagi, oczekiwania

 Zamawiam także bezpłatny Biuletyn Vaxla

 Wyrażam zgodę na wymienione niżej oświadczenia (wymagane jeśli zamówiłeś też biuletyn)

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Vaxla sp. z o.o., w celu realizacji usługi "Biuletyn Vaxla", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Vaxla Sp. z. o.o.
Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/łam się z "Instrukcją dla subskrybentów Biuletyn Vaxla" oraz z „Polityką prywatności Vaxla Sp. z. o.o.
* - pola obowiązkowe