Oferujemy analizę najbardziej optymalnych źródeł finansowania dla projektów w zakresie komercyjnych źródeł finansowania takich jak: kredyty i pożyczki. Przedstawimy Państwu ofertę jak sfinansować potrzebny wkład i zoptymalizować koszty kapitału.

Kryterium istotnym przy wyborze oferty jest okres kredytowania. Wyróżnia się:

  • kredyty krótkoterminowe – do 1 roku;
  • kredyty średnioterminowe – od 1 roku do 3 lat;
  • kredyty długoterminowe – powyżej 3 lat.

Kluczowy jest także cel na jaki udzielany jest kredyt, stąd też wyróżnia się m.in.:

  • kredyty obrotowe – udzielane są na bieżące potrzeby związane z działalnością;
  • kredyty hipoteczne – z przeznaczeniem na cele związane z nieruchomościami,
  • kredyty inwestycyjne – mają na celu zwiększenie majątku poprzez dofinansowanie inwestycji;
  • kredyty lombardowe – udzielane pod zastaw ruchomości lub praw łatwo zbywalnych takich jak: papiery wartościowe, towary, metale szlachetne;
  • linia kredytowa – oznacza przyznanie limitu, do wysokości którego przedsiębiorca może się zadłużać w czasie określonym umową.