Głównym profilem działalności firmy, są usługi konsultingowe związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej, wymaganej w procesie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz niepowtarzalnej okazji wynikającej z wysokości przyznanej Polsce puli środków wsparcia na lata 2014-2020 (82,2 mld EUR).

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego w tym:

 • identyfikację i dopasowanie odpowiednich programów do indywidualnych potrzeb Beneficjenta,
 • pełne wsparcie informacyjne w zakresie zasad funkcjonowania i otrzymywania środków pomocowych,
 • weryfikację kształtu projektu pod kątem wytycznych do odpowiedniego programu operacyjnego (harmonogram, zakres prac, kwalifikowalność kosztów) w celu zwiększenia szans na pozyskanie dotacji,
 • opracowanie i złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami do krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących,
 • zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków pomocowych,
 • opracowanie i złożenie dokumentacji rozliczeniowej.

Nasi konsultanci w sposób profesjonalny sporządzają dokumentację wymaganą na wszystkich etapach procedury pozyskiwania środków UE, tj.:

 • karty projektu/fiszki projektowe/matryce logiczne,
 • wnioski aplikacyjne,
 • studia wykonalności,
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • dokumentacje przetargowe,
 • raporty rozliczeniowe,
 • plany rozwoju lokalnego,
 • wieloletnie plany inwestycyjne.

Gwarantujemy profesjonalne i szybkie wykonanie dokumentacji zgodnej ze wszystkimi standardami i procedurami wymaganymi przez Unię Europejską i instytucje wdrażające poszczególne programy operacyjne i pomocowe.