Oferta:

Dzięki wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia i unikalnych kompetencji naszego zespołu ekspertów, skutecznie pomagamy biznesowym Klientom znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

Naszym Klientom proponujemy kompleksową usługę
doradztwa oraz konsultacje w zakresie:

W ramach naszej działalności:

 • pozyskujemy środki finansowe z rynku komercyjnego,

 • zajmujemy się pozyskaniem finansowania zwrotnego na zasadach preferencyjnych z dostępnych programów rządowych lub unijnych,
 • zajmujemy się opracowaniem dokumentacji wymaganej na każdym z etapów pozyskiwania środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
 • przygotowujemy biznes plany wraz z dodatkową dokumentacją w ramach procesu pozyskiwania finansowania na planowaną inwestycję,
 • wykonujemy wyceny przedsiębiorstw i majątku (w tym nieruchomości),
 • świadczymy usługi w zakresie doradztwa i zarządzania inwestycyjnego,
 • realizujemy specjalistyczne ekspertyzy i raporty w zakresie budownictwa i ochrony środowiska sporządzane przez uprawnionych ekspertów,
 • wykonujemy strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego, wieloletnie plany inwestycyjne.

Kwoty pożyczek przeznaczonych na poszczególne województwa:

Kwoty pożyczek przeznaczone na poszczególne województwa

Łączna pula do wykorzystania: 6.476,69 mln zł

Preferencyjne pożyczki ze środków unijnych

Pożyczki unijne dla podmiotów MSP na cele rozwojowe – tworzenie oraz rozwój przedsiębiorstw z segmentu mikro i małych firm Pożyczki udzielane ze środków unijnych w zależności od instytucji finansującej udzielane są w formie:

 • Pożyczek inwestycyjnych

 • Pożyczek obrotowych

 • Pożyczek obrotowo-inwestycyjnym