Jak przygotować się do korzystania z Funduszy

Jak zwiększyć szanse na pozyskanie finansowania

Pamiętaj…

w ramach naszych usług doradczych wspieramy naszych Klientów od momentu gromadzenie niezbędnych informacji niezbędnych do złożenia wniosku, zaś kończymy w momencie gdy Twój Projekt zostaje prawidłowo rozliczony.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp.

Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.