Dotacje unijne:

Doradztwo unijne!

Jako doradcy biznesowi posiadamy szerokie doświadczenie w kwestii doradztwa unijnego. Specjalizujemy się w zakresie usług finansowych dla biznesu oraz pomagamy w realizacji pomysłów naszych Klientów, wskazując możliwości wykorzystania środków unijnych pod konkretny projekt. Realizujemy projekty w ramach programów regionalnych (RPO), krajowych (PO IR, PO PW, PO WER, PO IiŚ) oraz międzynarodowych (COSME, HORIZON 2020, EASI).

Koordynujemy współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi i centrami badawczo-rozwojowymi (CBR) w zakresie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz oceny innowacyjności technologii. Posiadamy doświadczenie w kojarzeniu partnerów biznesowych, komercjalizacji prac B+R, transferu technologii oraz zabezpieczenia praw własności intelektualnych (IPR).

W ramach naszej działalności:

  • uzyskujemy dotacje na przeprowadzenie szkoleń dla podmiotów MŚP do 80% wartości szkolenia

  • pozyskujemy środki finansowe z rynku komercyjnego,

  • zajmujemy się pozyskaniem finansowania zwrotnego na zasadach preferencyjnych z dostępnych programów rządowych lub unijnych,

  • zajmujemy się opracowaniem dokumentacji wymaganej na każdym z etapów pozyskiwania środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
  • przygotowujemy biznes plany wraz z dodatkową dokumentacją w ramach procesu pozyskiwania finansowania na planowaną inwestycję,
  • wykonujemy wyceny przedsiębiorstw i majątku (w tym nieruchomości),
  • świadczymy usługi w zakresie doradztwa i zarządzania inwestycyjnego,
  • realizujemy specjalistyczne ekspertyzy i raporty w zakresie budownictwa i ochrony środowiska sporządzane przez uprawnionych ekspertów,
  • wykonujemy strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego, wieloletnie plany inwestycyjne.

Kwoty pożyczek przeznaczonych na poszczególne województwa:

Kwoty pożyczek przeznaczone na poszczególne województwa

Łączna pula do wykorzystania: 6.476,69 mln zł