Najciekawsze propozycje dofinansowania inwestycji w marcu 2016

Przygotowaliśmy dla Państwa wybór najciekawszych konkursów w obszarze funduszy europejskich które zostaną ogłoszone w marcu.

  1. PO PW Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Terminy: Nabór wniosków od 01/03/2016 do 30/04/2016

Beneficjenci: MŚP, teren realizacji inwestycji: Polska Wschodnia

Przedmiot dofinansowania: Usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją

  • analizę możliwości eksportowych firmy,
  • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
  • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
  • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
  • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
  • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

Wartość inwestycji: 50 000 zł:  Etap I

Intensywność wsparcia: Refundacja 80%

  1. POIR 1.1.1 (MSP) – Szybka Ścieżka

Terminy: Nabór wniosków od 04/05/2015 do 31/12/2016

Beneficjenci: MŚP, cała Polska

Przedmiot dofinansowania:

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Wartość inwestycji: min. 2 mln PLN,

Intensywność wsparcia: max. 80% kosztów kwalifikowalnych;